Feb 2, 2020

"Ang Kaluwalhatian ng Diyos sa Panahon ng Pagdidisiplina"

Sermon from Ezekiel 1:1-3 (2020-0202)