Jan 19, 2020

Magalak Lagi sa Panginoon

Sermon from Philippians 4:1-9. (2020-01-19)