Nov 27, 2021

Ptr. Ramon Macapagal - "Tungkulin ng Magulang"

Tagalog Sermon from Ephesians 6:1-4; Exodus 20:12 (2021-11-28)