Sep 20, 2020

Ptr. Ismael Montejo, Jr. - Manatili Sa Pag-ibig At Kautusan Ni Kristo

Tagalog Sermon from John 15 (2020-09-20)