Aug 25, 2019

"Ang Kapangyarihan Ng Salita" (1Thes. 2:13)