Dec 3, 2018

Ramon Macapagal - "Ang Pag-iingat Ng Dios" (Rev. 11:1-19)

Tagalog Sermon - 2018-1202