Apr 15, 2019

Ramon Macapagal - "Ang Matagumpay Na Pagpasok Sa Jerusalem" (Lk. 19:28-44)

Tagalog Sermon - 2019-0415