Jun 19, 2019

Ptr. Ramon Macapagal - "Ang Ipanganak Na Muli"

Tagalog Sermon - 2019-0609