May 26, 2020

Ptr Ismael Montejo Jr. -"Ipahayag ang Kamangha-manghang mga Gawa ng Soberanong Diyos"

A Sermon from Psalms 105:1-45 (2020-0524 )