Posts Tagged ‘Jose Ruel Pascual’

Sermons for April 2012

Written by jorupacs on . Posted in 2012 Sermons, Ephesians, Gospel of John, Gospel of Matthew, Jose Ruel Pascual, Pastor Brian Ellis, Pastor Ismael Montejo Jr, Pastor Ramon Macapagal, Romans, Sermons

April 01, 2012

 • Hindi Kinahihiya ang Ebanghelyo (Romans 1: 1 – 17) by Pastor Ismael Montejo - MP3
 • Why Did Christ Die? (Romans 6:23) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

April 08, 2012

 • Ang Poot ng Dios (Romans 1: 18 – 31) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Doubt on the Resurrection (John 20) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

April 15, 2012

 • Si Jesus ay Dios (John 14:1) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • The Things of God 2# Constantly Growing in the Word of God (Matthew 16:21) by Jose Ruel Pascual - MP3

 

April 22, 2012

 • The Things of God 3# Mahalagang Pangangailangan (Matthew 16:21) by Jose Ruel Pascual - MP3
 • The Church is Subject to Christ (Ephesians 5:24) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

April 29, 2012

 • Balanced Doctrine by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • The Person and Work of the Holy Spirit (John 14:15) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

Sermons for March 2012

Written by jorupacs on . Posted in 1 Corinthians, 2012 Sermons, Ephesians, Gospel of John, Gospel of Matthew, Jose Ruel Pascual, Pastor Brian Ellis, Pastor Ramon Macapagal, Revelations

March 04, 2012

 • Awit ng Kagalakan (Revelation 14: 1 – 13) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Husbands Love Your Wives by Pastor Brian Ellis - MP3

 

March 11, 2012

 • Awit ng Alelluia Part 1 (Revelation 19: 1) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Christ Loved the Church (Ephesians 6:22) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

March 18, 2012

 • Awit ng Alelluia Part 2 (Revelation 19:1ff) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • The Things of God Part 1 (Matthew 16: 31 -33) by Jose Ruel Pascual - MP3 #1 MP3 #2

 

March 25, 2012

 • Kaaliwan sa Pag-asa sa Langit (John 14: 1 – 4) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Reason for a Sanctified Life (1 Corinthians 6: 19 – 20) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

Sermons for October 2011

Written by jorupacs on . Posted in 1 John, 2011 Sermons, Book of Acts, Book of Job, Colossians, Ephesians, Gospel of Luke, Gospel of Mark, Jose Ruel Pascual, Pastor Brian Ellis, Pastor David Sprouse, Pastor Ismael Montejo Jr, Pastor Ramon Macapagal

October 02, 2011

 • Walang Pagtatangi (Acts 10: 34 – 36) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Prayer and Preaching (Colossians 4: 3 – 4) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

October 09, 2011

 • Pagtatanim ng Iglesia sa Antioch (Acts 11:21) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • You shall not Steal (Ephesians 4:28) by Pastor Brian Ellis - MP3

October 15, 2011

 • Missions by David Sprouse - MP3

October 16, 2011

 • Pagtatanim ng Iglesia sa Filipos (Acts 16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • A Real Must (Mark 1: 35 – 35) by David Sprouse - MP3

October 23, 2011

 • Niligtas ng Dios ang Tagapagbantay sa Bilangguan ng Filipos (Acts 16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • The Preoccupation of Purification (1 John 2: 28 – 3:3) by Joel Pascual - MP3

October 30, 2011

 • Ang Kamatayan ay Hindi Matatakasan (Job 14) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Always Ought to Pray (Luke 18: 1 – 8) by Joel Pascual - MP3

Sermons for July 2011

Written by jorupacs on . Posted in 1 Samuel, 2011 Sermons, Colossians, Ephesians, Gospel of Matthew, Ian Desham, Jose Ruel Pascual, Pastor Brian Ellis, Pastor Ramon Macapagal

July 3, 2011

 • Pagbihis ng Bagong Pagkatao (Colossians 3: 12 – 14) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Walking Worthy (Ephesians 4: 1 – 3) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

July 10, 2011

 • Kaisa Kay Kristo sa Iglesia (Colossians 3: 15 – 17) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Unity in the Spirit (Ephesians 4: 4 – 6) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

July 17, 2011

 • The Ascended Christ (Ephesians 4: 7 – 12) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

July 24, 2011

 • Disenyo ng Dios sa Mag-asawa (Colossians 3: 18 – 19) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • David Anointed As King (1 Samuel 16) by Dr. Ian Densham - MP3

 

July 31, 2011

 • Ang Higit na Mataas na Alalahanin (Matthew 6: 31 – 33) by Jose Ruel Pascual - MP3
 • David and Goliath (1 Samuel 17) by Dr. Ian Densham - MP3