Posts Tagged ‘Colossians’

Sermons for November 2011

Written by jorupacs on . Posted in 2011 Sermons, Book of Acts, Colossians, Ephesians, Pastor Brian Ellis, Pastor Ismael Montejo Jr, Pastor Ramon Macapagal, Revelations

November 06, 2011

 • Pagtatanim ng Iglesia sa Atenas (Acts 17:16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • The Christian Before the World (Colossians 4: 5 – 6) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

 

November 13, 2011

 • Mga Awit ng Langit: Awit ng Kabanalan (Revelations 4:8) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Speak to Edify by Pastor Brian Ellis - MP3

 

November 20, 2011

 • Mga Awith ng Langit: Awit ng Paglikha (Revelations 4:10) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Forgiveness (Ephesians 4:32) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

November 27, 2011

 • Ang Kapanganakan ni Juan na tagapagbautismo (Luke 1: 1 – 25) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Walk in Love (Ephesians 5: 1 – 2) by Pastor Brian Ellis - MP3

Sermons for September 2011

Written by jorupacs on . Posted in 2011 Sermons, Colossians, Ephesians, Pastor Brian Ellis, Pastor Ramon Macapagal

September 04, 2011

 • Bagumbuhay sa Tahanang Kristiyano (Colossians 3:18ff) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • No Longer Walk as Gentiles (Ephesians 4: 17 – 20) by Pastor Brian Ellis - MP3

September 11, 2011

 • Tungkulin ng mga Magulang (Colossians 3:18) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • The New Self (Ephesians 4: 20 – 24) by Pastor Brian Ellis - MP3

September 18, 2011

 • Ang Kristiyano sa Lugar ng Kanyang Hanapbuhay (Colossians 3:22 – 4:1) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Lying (Ephesians 4:25) by Pastor Brian Ellis - MP3

September 25, 2011

 • Ang Kristiyano sa Kanyang Pananalangin (Colossians 4: 2 – 3) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Be Angry and Do Not Sin (Ephesians 4:26) by Pastor Brian Ellis - MP3