Sermons for May 2012

Written by jorupacs on . Posted in 1 John, 2 Peter, 2012 Sermons, Gospel of John, May 2012, Pastor Ismael Montejo Jr, Pastor Ramon Macapagal, Romans, Titus

May 06, 2012

Ang Matuwid na Paghahatol ng Dios (Romans 2: 1 – 5) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
Apostolic Witness (2 Peter 1:19) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

 

May 13, 2012

Ang Kalooban ng Dios para sa mga Babae at Ina (Titus 2:3) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
Prophetic Witness (2 Peter 1: 19) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

 

May 20, 2012

Characteristics of False Prophets (2 Peter 2: 1 – 3) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

 

May 27, 2012

Ang Espiritu ng Katotohanan (John 14: 14 – 32) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
The Love of God (1 John 4:8) by Pastor Bill James - MP3