Sermons for December 2011

Written by jorupacs on . Posted in 2011 Sermons, Ephesians, Gospel of Luke, Pastor Brian Ellis, Pastor Ismael Montejo Jr, Pastor Ramon Macapagal, Philippians

December 04, 2011

 • Ang Kapanganakan ni Kristo (Luke 1: 25 – 46) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Immorality (Ephesians 5: 1 – 5) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

December 11, 2011

 • Ang Kapanganakan ni Kristo Part 2 (Luke 2: 1 – 21) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Walking as Children of Light (Ephesians 5: 6 – 17) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

December 18, 2011

 • Ang Paghahandog kay Kristo sa Templo (Luke 2: 21 – 28) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Walking in Wisdom (Ephesians 5: 5 – 17) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

December 25, 2011

 • Bakit Pumarito si Jesus (Philippians 2: 5 – 11) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Who is Jesus? by Pastor Brian Ellis - MP3

Sermons for October 2011

Written by jorupacs on . Posted in 1 John, 2011 Sermons, Book of Acts, Book of Job, Colossians, Ephesians, Gospel of Luke, Gospel of Mark, Jose Ruel Pascual, Pastor Brian Ellis, Pastor David Sprouse, Pastor Ismael Montejo Jr, Pastor Ramon Macapagal

October 02, 2011

 • Walang Pagtatangi (Acts 10: 34 – 36) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Prayer and Preaching (Colossians 4: 3 – 4) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

October 09, 2011

 • Pagtatanim ng Iglesia sa Antioch (Acts 11:21) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • You shall not Steal (Ephesians 4:28) by Pastor Brian Ellis - MP3

October 15, 2011

 • Missions by David Sprouse - MP3

October 16, 2011

 • Pagtatanim ng Iglesia sa Filipos (Acts 16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • A Real Must (Mark 1: 35 – 35) by David Sprouse - MP3

October 23, 2011

 • Niligtas ng Dios ang Tagapagbantay sa Bilangguan ng Filipos (Acts 16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • The Preoccupation of Purification (1 John 2: 28 – 3:3) by Joel Pascual - MP3

October 30, 2011

 • Ang Kamatayan ay Hindi Matatakasan (Job 14) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Always Ought to Pray (Luke 18: 1 – 8) by Joel Pascual - MP3