Sermons for May 2012

Written by jorupacs on . Posted in 1 John, 2 Peter, 2012 Sermons, Gospel of John, May 2012, Pastor Ismael Montejo Jr, Pastor Ramon Macapagal, Romans, Titus

May 06, 2012

Ang Matuwid na Paghahatol ng Dios (Romans 2: 1 – 5) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
Apostolic Witness (2 Peter 1:19) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

 

May 13, 2012

Ang Kalooban ng Dios para sa mga Babae at Ina (Titus 2:3) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
Prophetic Witness (2 Peter 1: 19) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

 

May 20, 2012

Characteristics of False Prophets (2 Peter 2: 1 – 3) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

 

May 27, 2012

Ang Espiritu ng Katotohanan (John 14: 14 – 32) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
The Love of God (1 John 4:8) by Pastor Bill James - MP3

Sermons for October 2011

Written by jorupacs on . Posted in 1 John, 2011 Sermons, Book of Acts, Book of Job, Colossians, Ephesians, Gospel of Luke, Gospel of Mark, Jose Ruel Pascual, Pastor Brian Ellis, Pastor David Sprouse, Pastor Ismael Montejo Jr, Pastor Ramon Macapagal

October 02, 2011

 • Walang Pagtatangi (Acts 10: 34 – 36) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Prayer and Preaching (Colossians 4: 3 – 4) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

October 09, 2011

 • Pagtatanim ng Iglesia sa Antioch (Acts 11:21) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • You shall not Steal (Ephesians 4:28) by Pastor Brian Ellis - MP3

October 15, 2011

 • Missions by David Sprouse - MP3

October 16, 2011

 • Pagtatanim ng Iglesia sa Filipos (Acts 16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • A Real Must (Mark 1: 35 – 35) by David Sprouse - MP3

October 23, 2011

 • Niligtas ng Dios ang Tagapagbantay sa Bilangguan ng Filipos (Acts 16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • The Preoccupation of Purification (1 John 2: 28 – 3:3) by Joel Pascual - MP3

October 30, 2011

 • Ang Kamatayan ay Hindi Matatakasan (Job 14) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Always Ought to Pray (Luke 18: 1 – 8) by Joel Pascual - MP3